Bezpečně na polský trh

CHECK

Firma v Polsku

 

Poskytujeme informace a praktickou pomoc p??i vstupu  na polsk?? trh. Pom??h??me naj?t vhodnou formu expanze, informace o legislativ? a certifikaci, obchodn?ch a kulturn?ch zvyklostech.

Vytvo???me vhodn? podm?nky a uk???eme na p???le?itosti, kter? m??te na polsk?m trhu.

Pracovali jsme pro :

 
 

Vstupu na polsk?? trh

 

Pomu?eme s realizac? prodeje va??ich slu?eb a zbo?? na polsk?m trhu, a to jak v tradičn?m a modern?m obchod?, tak etablov??n?m va??eho e-shopu.

Check