Bezpečně na polský trh

CHECK

O nás

Jsme konzultační firma a poskytneme Vám informace a praktickou pomoc na polském trhu. Doporučíme Vám vhodnou formu vstupu na trh, informace o legislativě, dovozních podmínkách, daních, platební morálce, obchodních a kulturních zvyklostech, informace o konkurenci, cenách a distribučních kanálech.

Pomůžeme Vám  překonat kulturní rozdíly, které existují i ve 21. století a jsou častou brzdou nebo významným spomalením v businessu.

Poláci jsou velice zdatní, cílevědomí a zkušení obchodníci. Na obchodní jednání bývají dobře připraveni a brzy odhalí případná slabá místa nabídky partnerů. Patří k tvrdým obchodníkům, kterým nechybí sebevědomí, asertivita a průbojnost. Umí dobře sledovat svůj předem stanovený cíl a rozhodně nejsou ochotni se dohodnout za každou cenu. Ovládají rétoriku a jsou schopni dobře argumentovat. Jsou to vynalézaví obchodníci, kteří se rychle orientují. Mají silnou národní hrdost a snad i proto preferují polské zboží. Smlouvání o ceně a dalších podmínkách obchodu má v Polsku tradici a je samozřejmostí při každém obchodním jednání.

Pracovali jsme pro :

Hamé Babice, a.s.

iMi Partner, a.s.

Naturvita, a.s.

Velvana, s.r.o.

Palma Group, a.s.

ETK, s.r.o.

a další expandující společnosti

Řešení na míru

Snažíme se pružně reagovat na potřeby českých a slovenských firem. Dlouhodbé zkušenosti z polského trhu nám umožnily získat neocenitelné zkušenosti a know how. Polsko představuje pro české a slovenské firmy dosažitelný trh a necelými 40 mil. obyvateli.

Check